СКЕНИРАЊЕ

Скенирање и обработка на документот се врши на брзи во боја / црно- бело професионални скенери од компанијата Ricoh , Скенерите поседуваат опции за автоматско двострано скенирање на листови со брзина од 75 страни во минута какои опции за подобрување на скениранитe слики , така што секогаш го добивате најдобриот квалитет на скенираните слики од документот.

- црно - белo или колор скенирање до А3 Формат

- Скенирање во сите формати ( PDF, TIFF, JPG, PNG, MDI )

- индексирање на водечкиот документ

- техничка подготовка на документите пред да се скенираат (отстранување спaјалици и хефти, исправување извиткани документи , итн)

- техничка подготовка на документи по скенирање (враќање на појдовната состојба)

- преснимување скенирани документи во било кој медиум

- Оптимизирање на скенираните документи за полесно пребарување

- Оптимизирање на големината на документите како би се овозможило полесно испраќање по Email 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назад