•  
  Пополнете ја онлајн формата, прикачете го фајлот со Вашата подготовка за печатење и очекувајте го нашиот одговор.
  Сите полиња со * се задолжителни.
 •  
   
 •  
  __________________________________________________________
 •  
  Контакт информации:
 •  
   
 •  
  * Име
 •  
   
 •  
  * E-mail:
 •  
   
 •  
  * Телефон за контакт:
 •  
  __________________________________________________________
 •  
  Големина на хартија:
 •  
   
 •  
  А4
 •  
   
 •  
  А3
 •  
   
 •  
  Друго:
 •  
  __________________________________________________________
 •  
  Тип на печатење:
 •  
   
 •  
  Црно-бело
 •  
   
 •  
  Во боја
 •  
  ----------
 •  
  Еднострано
 •  
   
 •  
  Двострано
 •  
  __________________________________________________________
 •  
  Дебелина на хартија:
 •  
   
 •  
  80 грама
 •  
   
 •  
  180 грама
 •  
   
 •  
  300 грама
 •  
  __________________________________________________________
 •  
  Количина за печатење:
 •  
  __________________________________________________________
 •  
  Друго (наведете други потребни информации во врска со Вашата подготовка за печатење):
 •  
   
 •  
   
 •  
  __________________________________________________________
 •  
  Прикачи фајл:
 •  
  __________________________________________________________
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •